PROJEKTY UE

PROJEKT GO TO BRAND 2019

Informujemy, iż realizujemy projekt w ramach umowy nr POIR.03.03.03-12-0007/19 z dnia 13.03.2020 w ramach projektu Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand V współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Projekt realizowany jest z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś priorytetowa 3. Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.

Celem projektu pod tytułem „Promocja marki części samochodowych Master – Sport (MS AUTOMOTIVE) poprzez udział w targach i misjach gospodarczych na świecie” jest promocja branży części samochodowych poprzez udział firmy w indywidualnych misjach wyjazdowych w celu nawiązania kontaktów, spotkań z kontrahentami i zwiedzania wydarzeń branżowych na terenie Unii Europejskiej i krajów pozaunijnych. Zadania poświęcone będą także udziałowi w kilku targach jako wystawca w Niemczech, Algierii i kraju Zatoki Perskiej.

Promocją objęte będą wszystkie produkty eksportowe firmy Master Sport pod marką MS AUTOMOTIVE tj. części układu zawieszenia i amortyzatory, układu kierowniczego i hamulcowego, akumulatory i filtry oraz układu napędu koła, łożysk i pasków napędowych.

Projekt realizowany jest w okresie od 26/03/2019 do 31/12/2020 na kwotę kwalifikowaną 324 100.00 PLN, w tym dofinansowanie pomocy publicznej 60% w kwocie 194 460.00 PLN.

PROJEKT GO TO BRAND 2020

Informujemy, iż realizujemy projekt w ramach umowy nr POIR.03.03.03-12-0094/20 w ramach projektu Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand VI współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Projekt realizowany jest z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś priorytetowa 3. Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.

Celem projektu pod tytułem „Wsparcie markowych części samochodowych MS AUTOMOTIVE firmy Master-Sport na rynkach międzynarodowych” jest wypromowanie na rynkach zagranicznych nowych części zamiennych z branży samochodowej marki Master-Sport z siedzibą w Gorlicach (MS Automotive). Promocją objęte będą wszystkie produkty eksportowe firmy tj. części układu zawieszenia i amortyzatory, układu kierowniczego i hamulcowego, akumulatory i filtry oraz układu napędu koła, łożysk i pasków napędowych.

Rezultatem będzie promowanie wizerunku Firmy Master-Sport i jej marki MS AUTOMOTIVE jako polskiego lidera innowacji w sektorze motoryzacyjnym.

Projekt realizowany jest w okresie od 01/07/2020 do 30/06/2022 na kwotę kwalifikowaną 458 500.00 PLN, w tym dofinansowanie pomocy publicznej 60% w kwocie 275 100.00 PLN.